cesta za vzděláním

Jaké povolání si zvolím? Čím vlastně budu? Podobné otázky se mi dlouho honily hlavou. Jedna myšlenka střídala druhou, jeden plán měnil druhý. A zatímco jsem plánovala, život plynul a moje poslání se utvářelo samo. Dnes je mi třicet čtyři let a všechny dílčí projekty mi splynuly v jeden smysluplný cíl, v jedno jasné světlo, za kterým jsem se rozhodla jít. Cesta k němu bude dlouhá, ale já se nebojím. Paulo Coelho ve fejetonu Odraz cizího světla píše: "Objevte své vlastní světlo, jinak po celý život budete pouhým bledým odleskem světla cizího." A já se to vlastní světlo snažím najít...

dosažené vzdělání, absolvované kurzy, semináře

 • Česká filologie - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2006-2012)

Magisterské studium krásného českého jazyka bylo náročné, ale obohacující. Zabývat se do podrobna jazykovědou a literaturou mi otevřelo další obzory, ze kterých čerpám ve své tvorbě.

 • Arteterapie - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2008-2010)

Studium arteterapie pro mě bylo splněným snem. Lidem se často o svých problémech nechce mluvit. Vyjadřování emocí prostřednictvím tvorby mi dává smysl.

 • CIP = Centra Itegrované Podpory - Inkluzivně pedagogická kooperace (2010-2012)

Tento projekt mě připravil na vykonávání poradensky-mentorských aktivit v oblasti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Díky CIPu jsem se naučila mnoho muzikoterapeutických, dramaterapeutických, biblioterapeutických a jiných terapeutických aktivit.  

 • Učitelská způsobilost - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2011-2012)

Učitelskou způsobilost jsem vystudovala souběžně s magisterským programem české filologie. Co kdybych někdy náhodou učila? Náhoda přišla záhy a už čtvrtým rokem spokojeně předávám svoje dovednosti a znalosti na GPOA a ZUŠ ve Znojmě.

 • One Brain - 7 stupňů kurzu kineziologie (2013-2015)

S odblokováním problémů, ať už psychických nebo fyzických, metodou One Brain mám osobní zkušenosti. Výsledky jednotlivých sezení pro mě byly tak významné, že jsem se rozhodla sama One Brain studovat. Díky této metodě lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci

 • Kurz výroby přírodních mýdel a základy aromaterapie (2016)

Být v souladu se svým tělem a duší  je meta, kterou by mnozí z nás chtěli dosáhnout. Tím prvním krůčkem v této oblasti pro mě bylo vytváření a používání přírodních kosmetických produktů. Základy aromaterapie mi ukázaly další možnosti nejen v terapii.

 • Osobnostně-sociální a dramatická výchova - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2016-2017)

Vstupováním do různých rolí si často uvědomíme svoje třinácté komnaty, které se nám najednou začnou zrcadlit. Propojením dramatické výchovy s osobnostním rozvojem je možné vstoupit do sebe sama a pracovat s tím, co nás blokuje v rozvoji.

 • Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami - b-creative (2017)

Obrázek někdy prozradí víc, než tisíc slov. Podvědomý výběr té pravé terapeutické karty o nás vypoví mnohé. Naučila jsem se pracovat s kartami Cope, které jsou určeny pro práci se stresem a traumatem. Poznala jsem Karty s příběhem sloužící k povzbuzení a ke zvyšení sebeuvědomění. Karty Moře emocí zase umožňují vyjádřit pocity beze slov. Díky kartám Mythos můžeme rozvinout představivost. Prostřednictvím pohádkových motivů totiž hledají archetypy hluboko v nás.

 • Komunikační dovednosti a time management (2019)

Efektivní komunikace a time management jsou důležité 


 • Práce se stresem (2019) - Středisko služeb školám, Brno


 • Výtvarná výchova pro střední školy - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2017 - současnost)

Tvorba. Slovo, které vystihuje celý můj život. Tvořím ve svém ateliéru, tvořím se svými studenty v hodinách výtvarné výchovy. Učím já je, ale také učí oni mě. A protože tento proces stojí za to, pokračuji ve své cestě za vzděláním. Tentokrát oborem výtvarná výchova pro střední školy.


 • Konflikty - řešení modelových situací z praxe (2020) - Středisko služeb školám, Brno